Η καλύτερη ίσως λύση για μία ασφαλέστερη οδήγηση. Α΄ ζώνη φωτισμού πάνω στο οδόστρωμα η οποία προσφέρει έως και 50% περισσότερο φώς σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες. Β΄ ζώνη φωτισμού πάνω στις πινακίδες με μία δέσμη που ¨μπλεδίζει¨ για ακόμα καλύτερη ευκρίνεια. Γ΄ ζώνη φωτισμού με μία πιο «χαμηλής έντασης» δέσμη προς τα αυτοκίνητα με αντίθετη κατεύθυνση έτσι ώστε να μην τυφλώνουν τους οδηγούς. 12 Volt 60/55 watt.